Zaproszenie

Szanowni Państwo

W 2018 r. oprócz 100. lecia odzyskania niepodległości przypadła również rocznica zawiązania konfederacji barskiej (1768-1772). Jest on nazwana przez wielu pierwszym powstaniem narodowym, którego celem było wywalczenie niepodległości a co za tym idzie także suwerenności państwowej. Kolejne powstania jak: kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie, styczniowe, czyn zbrojny rodzący się jeszcze przed wybuchem I wojny światowej,  I Kompania Kadrowa, Legiony Polskie, Błękitna Armia gen. Józefa Hallera oraz żołnierze polscy w armiach zaborczych stanowią militarną tradycję walk o niepodległość. Nie należy jednak zapominać: o wychowaniu rodzicielskim w polskich domach, gdzie młodzież była formowana na patriotów, o działaniu Kościoła Katolickiego, który wspierał moralnie Polaków ale i inicjował tworzenie kas oszczędnościowych, rozwój przedsiębiorstw polskich ale i działania walki z alkoholizmem, o bogatych mieszczanach, ziemiaństwie, szlachcie, a więc tych grupach społecznych, które finansowały działania oświatowe ale i działania zbrojne i o wykładowcach uczelnianych budzących ducha narodu i formujących myśl narodową. Nie należy także zapominać o rodzącym się ruchu chłopskim i rosnącej świadomości chłopów bycia Polakami. Działania militarne i te pozamilitarne realizowane dla dobra narodu przyniosły efekt w postaci wolnego państwa.

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” od 2012 r. realizuje projekt Małopolski Historyczny Szlak Pamięci w ramach projektu „Małopolska gościnna”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którego ideą przewodnią jest wytyczenie tras powstań narodowych od konfederacji barskiej, aż po wymarsz I Kompanii Kadrowej  na terenie małopolskich gmin. W 2013 rozpoczęliśmy realizację Małopolskiego Szlaku Powstania Styczniowego (150. rocznica), w 2014 zrealizowaliśmy Małopolski Szlak I Kompanii Kadrowej (100. lecie powstania), w 2015 powstał Małopolski Szlak Powstania Krakowskiego (na 170. lecie jego wybuchu w 2016 r.) , powstał również w 2016 r.Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej (na 200. lecie śmierci Tadeusza Kościuszki (2017 r) oraz w 2017 r.  rozpoczęliśmy Małopolski Szlak Józefa Poniatowskiego. w 2018 r. zainicjowaliśmy Małopolski Szlak Konfederacji Barskiej oznaczając w tym roku tablicami informacyjnymi gminy: Kraków, Krynica-Zdrój, Lanckorona, Sucha Beskidzka, Uście Gorlickie (miejscowość Izby). Do oznaczenia na tym szlaku -w kolejnych latach-pozostało jeszcze 25 gmin

Zapraszamy Państwa do zainteresowania się trasami Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci a szczególnie szlakiem konfederacji barskiej.